Livrare gustoșenii - pizzasushiwok.md - bucătărie italiană și asiatică

Acordul de utilizare

Prezentul "Acord" - este o ofertă publică – un acord cu privire la modul de utilizare a site-ului www.dostavka.md. Înregistrarea în calitate de utilizator pe site presupune acceptarea completă şi necondiţionată a prezentului Acord.

1. Pentru toţi utilizatorii:

 • Înregistrare
 • Înregistrarea pe site este gratuită şi benevolă.
 • La înregistrarea pe site Utilizatorul trebuie să furnizeze toate datele necesare complete, corecte şi actuale pentru a crea pagina personala a Utilizatorului. Exemple includ: loginul utilizatorului (poşta electronică sau o combinaţie de litere şi numere pentru a accesa site-ul) şi parola pentru accesarea site-ului, numele, prenumele şi alte informaţii suplimentare, care pot fi solicitate.
 • Utilizatorul este responsabil pentru exactitatea şi actualitatea datelor personale, precum şi pentru corectarea şi modificarea acestora. Administraţia site-ului cere ca Utilizatorul să păstreze informaţiile privind contul sau pe site în confidenţialitate, şi să nu le transmită altor persoane, pentru a preveni fraude şi maltratarea datelor private de către alte persoane.
 • Utilizatorului i se interzice utilizarea "conturilor false" pe site (înregistrarea sub nume alternativ), înşelarea utilizatorilor cu privire la identitatea sa, folosirea frauduloasă a conturilor altor utilizatori, sau falsificarea datelor personale (numele, prenumele, vârstă sau relaţiile personale cu alte persoane sau organizaţii, şi altele).
 • Administraţia site-ului va lua toate măsurile rezonabile din punct de vedere tehnic şi organizatoric pentru a proteja datele Utilizatorului pe site-ul nostru, dar nu-şi asumă responsabilitatea pentru securitatea datelor utilizatorului (nume de utilizator, parola şi întrebări de securitate) în afara sistemului nostru sau al organizaţiei noastre.
 • Datele Utilizatorului vor fi utilizate în conformitate cu politica de confidenţialitate a Administraţiei Site-ului.
 • Etica de utilizare:
 • Utilizatorul se obligă să se conformeze cu un ton rezonabil şi să nu utilizeze expresii obscene în textele introduse pe acest Site. De asemenea, se cere abţinerea de la expresii care ar putea ofensa şi atinge alţi utilizatori, în special dacă aceste declaraţii poartă un caracter politic, religios, sexual, precum şi naţionalist, sau un orice alt caracter care poate insulta, cauzând daună morală şi disconfort utilizatorilor acestui site. Administraţia Site-ului îşi rezervă dreptul de a modera, edita sau şterge orice comentariu sau text care va fi considerat inacceptabil.
 • Încercările frauduloase şi rău intenţionate de a scădea sau ridica ratingul utilizatorului sau bunurilor/serviciilor în mod artificial vor fi considerate drept comportament inacceptabil şi vor fi supuse moderării şi procedurilor disciplinare, cum ar fi – avertizarea sau chiar blocarea temporară a contului utilizatorului.
 • Încercările de escrocherii şi fraudă vor fi imediat înregistrate şi transmise la investigaţie organelor de drept.
 • Comentarii şi Ratinguri:
 • Utilizatorii înregistraţi pot evalua atât bunurile expuse pentru vânzare cât şi vânzătorii acestora. Toţi utilizatorii înregistraţi au dreptul de a-şi exprima opinia doar o singură dată pentru fiecare produs din catalogul de produse. Acest lucru se face prin comentarea şi atribuirea unei note produsului (care ar putea afecta rating-ul mediu a bunului).
 • Evaluarea vânzătorilor se efectuează în mod diferit. Pentru a preveni manipularea rău intenţionată sau frauduloasă a ratingurilor vânzătorilor, cumpărătorii vor putea să evalueze vânzătorii doar o singură dată pentru fiecare comandă, şi numai în perioada de 30 de zile de la data expedierii de către vânzător a comenzii cumpărătorului.
 • Utilizatorii care vor manipula sau vor încerca să manipuleze ratingurile, pentru prima dată vor fi avertizaţi, iar în cazul încălcării repetate le va fi blocat accesul la evaluari pe acestui site pentru totdeauna iar conturile lor personale vor fi blocate pentru o perioadă nedeterminată.

2. Confirmarea identităţii:

Confirmarea identităţii este un serviciu suplimentar (costul serviciului 50 lei). Acest serviciu ofera utilizatorilor site-ului o marcare specială, care arată că identitatea utilizatorului a fost verificată de către reprezentantul Administraţiei Site-ului. Pentru a primi această marcare, este necesar ca utilizatorul sa se prezinte la orice filială dostavka.md cu buletinul de identitate şi să achite suma respectivă. Reprezentantul Administraţiei Site-ului va verifica documentul şi va introduce datele dumneavoastră în baza noastră de date, astfel confirmând identitatea persoanei. Avantajul acestei proceduri constă în faptul că utilizatorii cu identitatea confirmată au un nivel mai inalt de încredere în fața eventualilor cumpărători pe site-ul dostavka.md, şi în cazul unor posibile probleme pot fi ușor localizați şi traşi la răspundere în cazul eschivării de a rezolva problemele in mod pașnic.

3. Amplasarea noilor produse şi a ofertelor de vânzare:

 • Plasarea unei noi oferte (produs la vânzare):
 • Utilizatorul poartă răspundere personală pentru calitatea şi corectitudinea descrierii produsului, precum şi altei informaţii şi materialelor adăugătoare referitoare la oferta care se plasează pentru vânzare.
 • Administraţia site-ului nu garantează corectitudinea şi relevanţa informaţiei despre ofertele utilizatorilor, precum şi disponibilitatea/prezenţa mărfurilor declarate de către utilizator. Fiecare utilizator poartă singur răspunderea pentru datele pe care le publică.
 • Administraţia site-ului îşi rezervă dreptul de a bloca ofertele care nu corespund cerinţelor site-ului, sau la care există plângeri rezonabile de la alţi utilizatori.
 • Utilizatorul este responsabil pentru actualitatea ofertei publicate pe site. Utilizatorul este obligat sa duca contul raiting-ului ofertei sale și cererile la ea și să confirme actualitatea ofertei fiecare 30 de zile.
 • In caz daca Utilizatorul in timp de 30 de zile nu a vizitat site-ul și\sau nu a confirmat actualitatea ofertei, ultima va fi anulată și exlusă din lista ofertelor. Astfel de încălcare savirsită în rînduri repetate de către Utilizator poate fi sanctionată de către Administrația site-ului, până la blocarea acauntului Utilizatorului și eliminarea lui din lista utilizatorilor.
 • Utilizatorii se obligă să nu furnizeze informaţie pentru publicare pe site care:
 • conţine ameninţări, discreditează, ofensează, denigrează cinstea şi demnitatea sau reputaţia de afaceri sau încalcă viaţa privată a altor utilizatori sau terţe părţi;
 • este vulgară, conţine limbaj obscen, conţine imagini pornografice, texte sau scene de natură sexuală;
 • promovează şi/sau contribuie la stârnirea duşmăniei de caracter rasial, religios, etnic sau promovează o ideologie de superioritate rasială;
 • conţine materiale extremiste;
 • promovează activităţi infracţionale;
 • conţine publicitate sau descrie mirajul consumului de droguri;
 • are un caracter fraudulos;
 • conţine informaţii false cu privire la calitatea de bunuri/servicii;
 • încalcă alte drepturi şi interese ale cetăţenilor şi persoanelor juridice sau cerinţele legislaţiei Republicii Moldova.
 • Utilizatorului nu i se permite:
 • să încarce, stocheze, publice sau distribuie programe dăunătoare;
 • să obţină, sau să încerce să obţină numele de utilizator şi parola unui alt Utilizator;
 • să reproducă, dubleze sau copie informaţiile de pe Site, cu excepţia cazurilor în care astfel de acţiuni au fost autorizate în mod direct Utilizatorului, în conformitate cu clauzele unui acord separat cu Administraţia Site-ului;
 • să plaseze orice altă informaţie care în conformitate cu opinia Administraţiei, este considerată indezirabilă, nu corespunde obiectivelor creării Site-ului, privează interesele Utilizatorilor sau, din alte motive, nu este acceptabilă pentru publicare pe site;
 • Utilizatorul poartă răspundere personală pentru orice informaţie publicată pe Site, comunicată altor Utilizatori, precum şi orice alte interacţiuni cu alţi Utilizatori.
 • În cazul unui dezacord al Utilizatorului cu aceste Reguli sau actualizărilor ale acestora, Utilizatorul se obliga să renunţe la utilizarea site-ului prin ştergerea contului său de utilizator.
 • Asigurarea calităţii bunurilor plasate pentru vânzare:
 • Administraţia site-ului nu este responsabilă pentru calitatea şi eficienţa produselor comercializate prin intermediul acestui Site de către Utilizatori, precum şi pentru neexecutarea şi/sau executarea necorespunzatoare a obligaţiilor contractuale de către Utilizatori şi nu face parte la contractele încheiate între Utilizatori.
 • Excepţie fac bunurile (ofertele) însemnate cu o marcă specială de calitate dostavka.md
 • Administraţia site-ului nu poartă raspundere pentru acurateţea şi relevanţa descrierii elementelor de bază a marfurilor. Informaţii despre produse sunt generate de către Utilizatori şi Utilizatorul poarta raspundere personală pentru calitatea şi relevanţa descrierii mărfurilor prezentate. Însa, Administraţia site-ului îşi rezervă dreptul la redactare, corectare sau chiar eliminare a poziţiilor de marfă şi/sau descrierilor, dacă acestea nu corespund standardelor şi cerinţelor noastre privind calitatea informaţiei sau cerințelor etice/estetice.

4. Tranzacţiile între vânzător şi cumpărător:

 • Contractul de Oferta Publica:
 • Tranzacţiile între Utilizatori se efectuează pe baza contractului de Ofertă Publică. Puteţi face cunoştinţă cu acest contract acum, sau la momentul plasării bunurilor la vânzare prin intermediul Site-ului nostru.
 • Acordul intre vânzător şi cumpărător se realizează prin schimbul de mesaje electronice şi are o putere juridică egală cu semnarea fizică a contractului pe hârtie.
 • Utilizatorii poartă raspundere juridică pentru contractele încheiate cu alţi Utilizatori prin intermediul acestui Site.

5. Livrarea bunurilor:

 • Livrarea bunurilor va fi efectuată de către un serviciu de livrare privat, care este responsabil pentru integritatea mărfurilor transportate şi termenilor de livrare.
 • Regulile de livrare a bunurilor de către serviciu de livrare sunt stabilite prin link-uri suplimentare la perfectarea comenzii de livrare.
 • De regulă, serviciul de livrare se prestează contra plată. Plata se efectuează de către Utilizator - Vânzător sau Utilizator – Cumpărător, cum este cazul. În cazul în care Utilizatorul - Vânzător îşi asumă obligaţia de a achita livrarea mărfurilor Utilizatorului - Cumpărător, acest fapt se indică pe site ca "Livrare Gratuită" sau "Livrarea inclusă".

6. Contul Dvs. şi modurile de plată:

 • Contul Dvs.
 • La înregistrare fiecărui Utilizator i se acordă un cont propriu pe site-ul dostavka.md, care este deasemenea valabil pentru toate achiziţiile în magazinele reţelei Riscom.com.
 • Există următoarele modalități de reîncărcare a contului:
  • achitarea contra cash prin intermediul terminalelor;
  • prin SMS transmitind un cod la un numar stabilit;
  • prin intermediul sistemului de achitari online WebMoney;
  • prin transferarea surselor banesti din cardul bancar;
  • printr'un transfer bancar.
 • Contul poate fi utilizat numai pentru achitarea bunurilor/serviciilor achiziţionate în magazinele şi filialele dostavka.md și Riscom.com şi/sau prin intermediul Site-urilor dostavka.md și rc.md.
 • În cazul încalcărilor grave sau sistematice a Condiţiilor de utilizare a site-ului, contul dumneavoastră personal poate fi blocat.
 • Achitarea bunurilor:
 • În prezent, utilizatorii pot efectua transferurile de bani în baza contractului încheiat între ei, utilizind metodele indicate in p. 6.1.2.
 • Achitările între utilizatori se efectuează prin intermediul Companiei Diastil S.R.L. la conditiile stabilite în Ofertă Publică.
 • Luînd în considerație legea privind protecţia drepturilor consumatorului, şi anume, posibilitatea de a returna mărfurile procurate în timp de 14 zile din data transmiterii mărfurilor cumpărătorului, Utilizatorul – Vânzător va primi banii pentru tranzacţia efectuată doar după 15 zile calendaristice din momentul primirii bunurilor de către cumparator.
 • Obţinerea bunurilor de către Utilizatorul - Cumpărător va fi confirmată de serviciul poştal în ziua transmiterii pachetului destinatarului, şi va fi reflectată pe pagina comenzii respective precum și în conturile Utilizatorului - Cumpărător şi Utilizatorului – Vânzător.

7. Returnare:

Toate returnările de bunuri şi bani între Utilizatori se efectuează în conformitate cu Legea despre apărarea drepturilor consumatorului. Administraţia Site-ului nu poartă responsabilitate pentru încălcarea acestor drepturi de către persoanele fizice sau juridice care comercializează pe Site.
Pentru organizarea unei returnări, Utilizatorul - Cumpărător trebuie să contacteze Vânzătorul direct, utilizând datele oferite în chitanţa electronică expediată la adresa poştei electronice a Cumpărătorului după confirmarea comenzii de către Vânzător.

Cu toate acestea, în cazul în care bunurile procurate prin intermediul site-ului nu corespund descrierii lor, sau altor parametri specificați, şi Cumpărătorul va decide să întoarcă marfa Vânzătorului în termenul stabilit de lege (14 zile calendaristice de la primirea bunurilor de către Cumpărător), acesta va fi obligat să informeze imediat Administraţia Site-ului, pentru ca Administraţia să blocheze suma costului marfei pentru reîntoarcerea ei Cumpărătorului în cazul daca Vânzătorul nu va avea posibilitatea sau dorinţa să înlocuiască marfa vinduta.

8. Drepturi de autor:

Toate elementele plasate pe Site, inclusiv elementele de design, text, grafică, ilustraţii, video clip-uri, script-uri, programe, muzică, sunete şi alte obiecte (în continuare – content) sunt supuse drepturilor exclusive ale Administraţiei, Utilizatorilor Site-ului şi altor titulari de drepturi, toate drepturile la aceste obiecte fiind protejate.

9. Contacte:

Dacă aveţi orice întrebări referitor la acordul respectiv, nu ezitaţi să ne scrieţi pe poşta electronică [email protected] sau să ne trimiteţi o scrisoare la adresa: Str. Ghioceilor 1, 2008, Chişinău, Republica Moldova (Destinatar: Diastil SRL).

Despre Internet magazinul nostru

Internet magazinul nostru, puteți procura la cele mai avantajoase prețuri din Moldova.

Doar internet magazinul dostavka.md oferă livrare la domiciliu prin toată Moldova și Chișinău la cele mai avantajoase tarife!

Internet magazinul dostavka.md acceptă plăți online prin carduri bancare și WebMoney, transfer bancar, terminale QIWI și desigur la livrare în numerar sau în orice filială dostavka.md.

Internet magazinul dostavka.md este unicul internet magazin în Moldova, de care aveți nevoie!

Cumpărături plăcute în internet magazinul nostru!

Avantajele dostavka.md

GARANȚIE: Vindem doar mărfuri originale cu garanție de la producător.

CREDITARE: Orice marfă de pe site poate fi procurată în credit!

LIVRARE: Livrăm în toate localitățile din Moldova - la cele mai bune tarife!

Noutăţi

LIKE pagina noastra pe facebook & fa SHARE concursul si poti fi unul din castigatorii a 2 BILETE la cinematograf! Conditiile tombolei:Pune LIKE la paginii dostavka.md pe facebook, până la ora 18:00, Joi, 15 Decembrie 201 …
Stimati clienti,Va aducem la cunostinta ca am inceput colaborarea cu o noua ogranizatie de creditare: VictoriaCredit (VCredit). Conditiile de creditare le puteti gasi aici.Cu stima, dostavka.md …
Stimati clienti,Va aducem la cunostinta, ca incepand cu 6 Octombrie 2015, pentru confortul dumneavoastra, punctul de preluare a comenzilor va fi mutat la adresa str. 31 August 1989, Nr. 98, Bir. 105.Cu stima, dostavka.md …